Pristup podacima od javnog značaja

Pristup podacima od javnog značaja

Naziv organa: Gradska opština Zemun;

Adresa sedišta: Magistratski trg 1, 11080 Zemun;

tel. +381 11 2198 323, 011 3778 400;

 

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup

informacijama od javnog značaja je Aleksandar Grdinić, zamenik

načelnika Uprave gradske opštine Zemun.

 

 

Kontakt podaci ovlašćenih lica su:

 

Aleksandar Grdinić

Gradska opština Zemun

Magistratski trg 1

11080 Zemun

Kancelarija broj 54

Telefon: 3778 404;

e-mail: aleksandar.grdinic@zemun.rs

 

Marko Janković

Gradska opština Zemun

Magistratski trg 1

11080 Zemun

Kancelarija broj 51

Telefon: 3778 404, 3778-424;

e-mail: marko.jankovic@zemun.rs

Zahtev za pristup informaciji od janog značaja