МВ-Д-30/15

11. децембар 2015.

Позив за подношење понуда за јавну набавку – мале вредности – економско оснаживање породица избеглица на територији ГО Земун, кроз доходовне активности, Број јавне набавке МВ-Д-30/15.
Конкурсна документација за јавну набавку – мале вредности – економско оснаживање породица избеглица на територији ГО Земун, кроз доходовне активности, Број јавне набавке МВ-Д-30/15.

Позив за подношење понуда

Појашњење 1
Појашњењe 2
Скенирана одлука о обустави постпука
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 7
Обавештење о закљученом уговору – Партија 4
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5