Uverenje o posedovanju samostalne radnje do 01.01.2006. godine