Програм енергетске санације породичних кућа који спроводи ГО Земун

07.06.2023.

Одлука о Коначној листи крајњих корисника у реализацији мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије на територији Градске општине Земун

 


31.05.2021.

Ревидирана прелиминарна ранг листа                              

 


 

29.05.2023.

Одлука о усвајању приговора на Прелиминарну ранг листу

 


 

16.05.2023.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

у реализацији мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на подручју Градске општине Земун

 


 

16.05.2023.

Решење о одбацивању

 


 

16.03.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС

за спровођење мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Земун

 

Градска општина Земун дана 16.03.2023. године објављује Јавни конкурс за спровођење мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на Јавни конкурс са документацијом се подносе, у року од 21 дана, почев од 16.03.2023. године, а најкасније до 06.04.2023. године.

 

Пријаве се достављају лично, на писарници Општинске управе Градске општине Земун, или препоручено поштом на адресу Градске општине Земун наведену у Јавном конкурсу.

 

Све додатне информације се могу добити на телефоне:

011/2197985, 011/3778413 и 011/3778554.

 

 

Конкурсна документација 

 

 

Јавни конкурс 

Пријавни образац

Изјава за преузимање информација од важности за јавни конкурс

Сагласност сувласника за подношење пријаве на јавни конкурс

Листа привредних субјеката

 

Конкурсна документација информативног карактера

Критеријуми за избор крајњих корисника 

Брошура о општим условима

Брошура за домаћинства

Копија рачуна са обележеном снагом

Модел уговора

 


 

14.03.2023.

Одлука о расписивању јавног конкурса

 

09.03.2023.

Правилник о измени правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа

 

05.12.2022.

Коначна листа директних корисника (привредних субјеката)

 

 

14.11.2022.

 

Прелиминарна листа директних корисика

 


 

21.10.2022.

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У 2022. ГОДИНИ

 

Градска општина Земун дана 21.10.2022. године објављује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Земун.

 

Пријаве на Јавни конкурс са документацијом се подносе, у року од 17 дана, почев од 21.10.2022. године, а најкасније до 07.11.2022. године.

Пријаве се достављају препоручено поштом, на адресу Градске општине Земун наведену у Јавном конкурсу. Све додатне информације се могу добити на телефон: 011/2197985.

 

Jавни конкурс  са пријавним формуларом

 

Одлука о расписивању Јавног конкурса 

 

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22