ЈАВНИ КОНКУРСИ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА

26. јануар 2022.

Министарство омладине и спорта расписало је четири јавна конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора.

 

Удружења младих, удружења за младе и њихови савези регистровани на територији Србије, уписани у Јединствену евиденцију могу учествовати у јавним конкурсима за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма ”Млади су закон”, за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих и за развој и спровођење омладинске политике.

 

За локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе расписан је Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

 

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су до 8. фебруара 2022. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно 8. фебруара 2022. године до 15.30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 8. фебруара 2022. године).

Сви детаљи и информације могу се видети путем линка

https://www.mos.gov.rs/vest/objavljeni-javni-konkursi-za-programe-i-projekte-od-javnog-interesa-u-oblastima-omladinskog-sektora7