ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА У НАСЕЉУ ШАНГАЈ

11. јун 2021.

У насељу Шангај у Батајници, на иницијативу Градске општине Земун ангажована је  механизација Водопривредног предузећа ”Галовица” и изводе се радови на чишћењу каналске мреже од штетног растиња, измуљења, као и на уклањања отпада из и поред канала.

Одржавање канала неопходно је због регулације одвођења сувишних вода и регулисања нивоа подземних вода на обрадивим површинама у овим деловима Земуна.

 

Члан Већа ГО Земун Бошко Радовановић обишао је радове на санацији каналске мреже, и нагласио да се чишћење наставља и на другим локацијама где постоје потенцијални проблеми, да би широки слив Галовице функционисао.