ЦВЕТЊАК ЗЕМУН

29. јул 2021.

Цветњак у облику натписа ”Земун”, на шкарпи испред споменика ”Стара Железничка станица”, на Кеју ослобођењa формиран је од сезонског цвећа, што ће омогућити сталну промену колорита из сезоне у сезону. Посађено је 2.715 комада летњег цветног расада -бегоније црвене боје, на укупној површини од 54м2. 

Травната површина око цветњака обновљена је постављањем травног бусена, на укупној површини од 636м2, а уграђен је и аутоматски заливни систем.