ХИТНО РЕШЕЊЕ ЗА ПОПЛАВЕ У БАТАЈНИЦИ И УГРИНОВЦИМА

17. децембар 2021.

У циљу што хитнијег решавања спречавања плављења објеката на територији насеља Шангај и Батајница, председник Градске општине Земун 16. децембра одржао је састанак у свом кабинету са замеником градоначелника Града Београда Гораном Весићем, помоћником градоначелника Андрејом Младеновићем, представницима Инфраструктура железнице Србије, ДП ”Галовица”, ЈВП ”Србијаводе” и Саобраћајног института ЦИП, као и са другим релевантним институцијама које су укључене у решавање датог проблема.

На састанку је речено да ће надлежне службе предузети све потребне мере у циљу спровођења ванредне одбране од поплава унутрашњих вода на хидромелирационом систему у насељу Шангај.

Пријем воде у каналску мрежу је изразито успорен, вода се излива из канала, задржава се на околном терену, а вода из система Железница Србије се упушта у канале са недовољном пропусном моћи што додатно изазива плављење већих површина земљишта и угрожава стамбене објекте на подручју Батајнице. Такође, плављење је угрозило и делове Батајнице и Угриноваца који нису повезани на каналску мрежу.

С обзиром на то да је дошло до погоршања стања, у складу са одредбама Општег плана за одбрану од поплава, а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације, председник Градске општине Земун донео је Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије Градске општине Земун у насељима Батајница и Угриновци.

Штаб за ванредне ситуације ГО Земун је у сталном заседању и прати стање на терену.