УСВОЈЕН ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БУСИЈЕ

21. јануар 2014.

21.01.2015

 

План детаљне регулације за насеље Бусије, усвојeн је на седници Скупштине градa Београда. Насеље се налази на територији катастарске општине Угриновци и административне општине Земун, југо-западно од Батајнице. Планом је обухваћено око 261,2 хектара земљишта које је ограничено постојећим каналима мелиорационе мреже и Земунском улицом. На западној страни је канал Ладовача, а планом су обухваћена и два места где сe колектори уливају у овај канал. На северној страни је канал К5, који је такође обухваћен планом. У насељу је претежно стамбена намена, односно индивидуално становање.

11-Busije_620x0