УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТРАСИ БУДУЋЕГ БАТАЈНИЧКОГ НАДВОЖЊАКА

03. март 2021.

У насељу Шангај механизација је почела са уклањањем објеката који се налазе на траси будућег надвожњака.  

Градска општина Земун је по налогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда у кратком року урадила 44 решења за експропријацију на предметној локацији.

Изградња надвожњака у Батајници није само важна због будуће брзе пруге и унапређења квалитета железничког саобраћаја, већ и због тога што ће то представљати сигурносни бенефит и одлично решење које ће умногоме грађанима омогућити безбеднији пружни прелаз и окружење.

Пројектом је предвиђена изградња бетонског надвожњака дужине око 285 метара, ширине 12,5 метара. Такође, тај надвожњак ће премостити прелаз преко четири колосека брзе пруге и прелаз преко саобраћајница у насељу. Надвожњак ће се налазити око 400 метара северно од постојећег пружног прелаза. Заједно са надвожњаком, овим пројектом обухваћена је и реконструкција и изградња више од 1400 метара околних саобраћајница. Изградњом надвожњака смањиће се број несрећа и инцидената на пружним прелазима на овој деоници, а и биће остварен пун проток како за железнички, тако и за друмски саобраћај.

Пројекат се реализује под покровитељством Града Београда, и један је од важнијих инвестиционих пројеката за Градску општину Земун.