УГРИНОВЦИ ДОБИЈАЈУ ЕКО ПАРК

22. мај 2024.

Председник Скупштине Градске општине Земун Мирослав Гајић и шеф Одсека за локални економски развој и заштиту животне средине Градске општине Земун Жељко Кларић присуствовали су свечаности потписивања Уговора о суфинансирању реализације пројекта очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2024. години на територији Градске општине Земун, који је потписан у Палати Србија, као део суфинансирања пројеката јединица локалне самоуправе од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије, који је организовала министарка Ирена Вујовић. 

 

Од 16 пријављених на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљиште као природног ресурса у 2024. години Министарства за заштиту животне средине услове је испунило седам локалних самоуправа, међу којима је Градска општина Земун која је припремила пројекат за формирање Еко парка на неуређеној површини у централном делу Угриноваца дуж великог канала.  

 

Руководилац овог значајног пројекта којим се решава дугогодишњи еколошки проблем овог дела Земуна је помоћник председника Градске општине Земун Андријана Кукољ.

 

Циљ пројекта је да се очувају површине и функције земљишта као природног ресурса и да се спрече или отклоне штетне промене у земљишту како би се оно санирало и очувало.

 

Земљиште предвиђено за формирање Еко парка у Угриновцима је загађено процедним водама дивљих депонија, разноврсним грађевинским шутом и другим врстама отпада непознатог порекла, те се загађење преноси и на подземне воде. Поред тога, често спаљивање отпада на ободима површина, на граници са приватним парцелама, долази и до загађења ваздуха.

 

Пројекат предвиђа формирање парковских стаза, озелењавање простора садњом траве и 85 садница, изградњу дечијег игралишта са љуљашкама, тобоганима њихалицама, затим постављање клупа, пикник гарнитура, бетонског роштиља,  платформа за пецање, постављање дрвеног сенила, дрвеног лучног мостића и другог мобилијара.

 

Посебан сегмент Еко парка у Угриновцима чиниће трим стаза дужине 650 метара са пратећим спортским реквизитима, попут, справе за трбушне мишиће, косе греде, разбоја и  двовисинског вратила. 

 

Министарство за заштиту животне средине суфинансира овај пројекат са 13.200.000 динара.