ТЕСТИРАЊЕ И УПИС БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

22. март 2022.

Родитељи и други законски заступници могу електронским путем да закажу на порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу.

Приликом уписа није потребно да родитељи прилажу дететов извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, лекарско уверење, осим уколико није лечено код приватног лекара или је дете војног осигураника, као и уверење о похађаном припремном предшколском програму, осим уколико дете није ишло у приватни вртић.

Родитељима је доступан контакт центар Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 011/73-50-557 од 8 до 15 часова.

Више информација: еУпис у основну школу