СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУЋУ ИЛИ СТАН ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

02. март 2022.

Мајке беба рођених у 2022. години од 1. марта могу да јединицама локалне самоуправе поднесу захтев за субвенцију за изградњу, учешће у куповини куће или стана у максималном износу од 20.000 евра за текућу буџетску годину.

Услов је да први пут стичу кућу или стан у својини на територији Републике Србије.

Изузетно, ово право може остварити и отац детета, под прописаним условима.

Податке који се налазе у доступним службеним евиденцијама, органи јединице локалне самоуправе прибављају по службеној дужност, а остале доказе прилажу странке уз захтев.

Захтев и тражену пратећу документацију заинтересовани подносе јединицама локалне самоуправе, а на територији Београда Секретаријату за социјалну заштиту у Улици 27. марта 43-45, сваког сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.