СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

29. јун 2011.

Градски Секретаријат за привреду расписао је конкурс за финансирање пројеката за едукацију и стручно усавршавање и подстицање на удруживање на територији града Београда за 2011. годину.

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја – мера институциoналне подршке кроз финансирање пројеката за едукацију и стручно усавршавање и подстицање на удруживање, а у циљу подизања нивоа звања, вештина и активности везаних за пољопривреду, остваривања подстицаја које дају буџетски и други корисници, развој села, организованост локалног и регионалног тржишта пољопривредних и других производа и услуга.

Средства за финансирање пројеката за едукацију и стручно усавршавање и подстицање на удруживање додељују се у максималном, појединачном износу до 300.000 динара.

Више информација о року и начину достављања пријава можете сазнати у Одсеку за привреду Градске општине Земун, контакт особа: Жељко Бајат,

тел: 011/3778-552, zeljko.bajat@zemun.rs

 

STRU_NO USAVR_AVANJE POLJOPRIVREDNIKA