СПОЈ МЛАДОСТИ И ИСКУСТВА

27. мај 2011.

Протекло је нешто више од месец дана откада је Општина Земун у сарадњи са Националном службом за запошљавање омогућила стручну праксу за 21 незапослено лице без радног искуства.

У групи практиканата налази се и економиста Ана Смоловић која своје прве „радне кораке“ савлађује на овери радних књижица. У томе јој свесрдно помаже Невенка Станимировић, службеница са 31 годином радног искуства.

Док Невенка пише десном, Ана пише левом руком, тако да им скучен простор у шалтер сали не представља велики проблем.  Ана Смоловић не крије задовољство што јој је Општина Земун омогућила да после свега три месеца проведених на бироу рада обави стручну праксу.

„Научила сам да самостално оверим и издам радну књижицу, да водим потребне регистре и евиденције, да оверавам и обављам раскиде уговора о раду. До сада сам имала прилику да упишем у радну књижицу око 30 економиста који су нашли запослење, што ми улива наду да ћу ускоро и ја засновати радни однос“, каже Ана Смоловић.

У наредном периоду Невенка планира да научи Ану како се уписују нострификоване дипломе, као и дипломе страних држављана и свих оних који по закону могу да у нашој земљи заснују радни однос.

 

PRAKTIKANT