Poslovi matičara i lična stanja građana

 
 
SEKRETARIJAT ZA UPRAVU
GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA

 
 
ODELJENJE ZA LIČNA STANJA GRAĐANA,
VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I IZBORNA PRAVA- ZEMUN

 
Obavlja poslove državne uprave u oblasti matičnih knjiga i rešavanja u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga i ličnih stanja građana za teritoriju opštine Zemun.
 
MATIČNE KNJIGE
 
I sprat-kancelarije br.37 i 37a;
 
tel. 37-78-448; 37-78-449; 37-78-451;37-78-452
 
PRIJEM STRANAKA: svakog radnog dana od 8,00 -14 časova
 
Uvid u matične knjige kao i spise na osnovu kojih je izvršen upis u matične knjige dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. (Čl. 41. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09,145/14)
 
Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se na zahtev lica na koja se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja. (Čl. 83. Zakona o matičnim knjigama „Sl. Glasnik RS“ br. 20/09, 145/14)
 

Prijava rođenja

Zakazivanje venčanja

Prijava smrti

 
 
Poslovi matične evidencije
 
PREUZMITE POTREBNA DOKUMENTA
 

Zahtev za izdavanje izvoda iz MKR-KD

Zahtev za izdavanje izvoda iz MKV

Zahtev za izdavanje izvoda iz MKU

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi rođenih

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi venčanih

Zahtev za ispravku u matičnoj knjizi umrlih

Zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za uverenje o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za promenu ličnog imena – prezimena

Zahtev za promenu ličnog imena maloletnog deteta

Zahtev za promenu prezimena po razvodu braka u roku od 60 dana posle razvoda

Zahtev za upis u matičnu knjigu venčanih