Овера преписа

ОБАВЕШТЕЊЕ

 
У ПЕРИОДУ ОД 27. ЈУНА ДО 1. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
ШАЛТЕРИ ОВЕРЕ РАДИЋЕ ОД 7.30 ДО 15.30 ЧАСОВА.

 
ОД 1. СЕПТЕМБРА ШАЛТЕРИ ПОНОВО РАДЕ ОД 7.30 ДО 18 ЧАСОВА.

 
Потребна документација:
– Оригинал документа на увид
– Најмање 2 копије документа
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Једна копија остаје у архиви Општине

Републичка административна такса: 690 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 35-021

Наведена такса важи за један примерак и један лист. За сваки следећи оверени полутабак (лист А4 формата) плаћа се по 390 дин.

Место предаје документације: шалтери 5, 6, 7 и 8

Место решавања предмета: шалтери 5, 6, 7 и 8

Радно време са странкама: радним даном 07.30-18.00

Телефон за информације: 3778-468