Захтев, молба или пријава Општинској комуналној инспекцији

 
Одељење: Одељење за комуналну инспекцију
 
Потребна документација:
– Писана пријава у слободној форми, путем обрасца (у .pdf и .doc формату) и или пријава преко Интернет формулара
 
Место предаје документације: шалтери 1 и 2
 
Телефон за информације: 3778-411
 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова