Imovinsko pravni i stambeni poslovi

 

ODELJENJE ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

 

-ODSEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE I STAMBENE POSLOVE

 

PITANJA I ODGOVORI – STAMBENI ODNOSI

 
 


 

INFORMACIJE KOJE ODELJENJE OBEZBEĐUJE GRAĐANIMA

 
Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove pruža informacije koje se odnose na sve postupke iz nadležnosti odeljenja vezane za eksproprijaciju,administrativni prenos, donošenje rešenja o utvrđivanju prava o uspostavljanju ranijeg režima svojine u KO Batajnici, o izmirenim novčanim obavezama, o pravnom statusu ranije donetih rešenja ovog Odeljenja, informacije o preostalom iznosu za otkup stana u celosti, o nacionalizovanim stanovima, o otkupljenim stanovima i isplaćenim stanovima, informacije u vezi pokrenutih postupaka za restituciju.
 


 

DOKUMENTA KOJE ODELJENJE OBEZBEĐUJE GRAĐANIMA

 
1. rešenje kojim se utvrđuje da je zemljište zbog neprivođenja nameni prestalo da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u ko Batajnica, u skladu sa Odlukom o određivanju zemljišta koje prestaje da bude gradsko građevinsko zemljište i građevinsko zemljište u ko Batajnica (Sl.list grada Beograda br.20/91,9/98 i 15/2001)

2. rešenja o eksproprijaciji i administrativnom prenosu

3. potvrda o izmirenim novčanim obavezama po rešenjima GO Zemun o ustupanju gradskog građevinskog zemljišta

4. uverenja da su rešenja GO Zemun o ustupanju gradskog građevinskog zemljišta na snazi

5. uverenja da su rešeni imovinsko-pravni odnosi

6. uverenja o identifikaciji ustupljenog zemljišta po rešenjima GO Zemun

7. stavljanje klauzule pravnosnažnosti

8. prepisi rešenja

9. uvid u spise predmeta i izdavanje kopije dokumenata iz arhivskih predmeta

10. akti u vezi postupaka za iseljenje bespravno useljenih lica po zahtevima podnetim po ranije važećem zakonu o stanovanju

11. rešenja o registraciji Stambenih zajednica

12. aneksi ugovora o otkupu stana

13. uverenja o otkupljenim stanovima

14. uverenja o specifikaciji zgrada u kojima su opštinski stanovi

15. uverenja na osnovu sprovedenih uviđaja

16. uverenja da su rešenja stambenog odseka na snazi

 


 

USLUGE KOJE ODELJENJE OBEZBEĐUJE GRAĐANIMA

 
-donošenje rešenja, zaključaka, potvrda, uverenja, obaveštenja i informacija iz oblasti u nadležnosti ovog Odeljenja koje su napred taksativno navedene

 

PREUZMITE POTREBNA DOKUMENTA

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DONOŠENJE REŠENJA (ZA VIŠE PARCELA U ZAHTEVU)

OBRAZAC ZAHTEVA ZA DONOŠENJE REŠENJA

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O SPECIFIKACIJI STANA

ZAHTEV ZA KLAUZULU PRAVOSNAŽNOSTI

ZAHTEV ZA PREPIS REŠENJA

ZAHTEV ZA UVID U PREDMET

POTVRDA DA JE PLAC ISPLAĆEN

POTVRDA DA JE REŠENJE NA SNAZI

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O IDENTIFIKACIJI

ZAHTEV ZA OVERENU KOPIJU UGOVORA

ZAHTEV ZA UVERENJE DA JE STAN ISPLAĆEN U CELOSTI