Uvid u birački spisak

 

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

 
 
Potrebna dokumentacija:
– Lična karta ili bilo koji dokument sa JMBG
 
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95 (treći sprat) ili šalter 12 (prizemlje)
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
 
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Napomena:
Moguć je uvid lično ili putem telefona 3778-532, 3778-465, kao i na Internet sajtu http://195.222.98.78/javniportal