Upis, brisanje, izmena, dopuna i ispravka biračkog spiska

 

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

 
 
Potrebna dokumentacija (u zavisnosti od osnova za traženu promenu):
– Zahtev
– Fotokopija lične karte
– Važeća lična karta na uvid
– Izvod iz odgovarajuće matične knjige
 
Mesto nabavke obrasca: šalter 1, 2 ili 12 ili preuzmite ovde PDF
 
Mesto predaje obrasca: šalteri 1 i 2
 
Mesto rešavanja predmeta: kancelarija 95, šalter 12
 
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
 
Telefon za informacije: 3778-532, 3778-465
 
Napomena:
Dokumentacija koja se podnosi na šalterima 1 i 2 (prijem podnesaka) može se podneti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30.