Potvrda o životu

 

Odeljenje za opštu upravu
Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

 
 
Potrebna dokumentacija:
– Važeća lična karta
– Dokaz o uplaćenoj taksi
 
Mesto predaje dokumentacije: šalter 12
Mesto rešavanja predmeta: šalter12
Radno vreme sa strankama: radnim danom 07.30-15.30
Telefon za informacije: 3778-465
 
Napomena: Neophodno je lično prisustvo.
 
 
Za bolesne i nepokretne izlazi se na teren, a potrebno je na šalterima 1 i 2 podneti sledeću dokumentaciju:
– Zahtev
– Važeća lična karta
– Dokaz o zdravstvenom stanju
 
 
Usluga izlaska na teren: 500 din
Tekući račun: 840-742251843-73
Broj modela: 97
Poziv na broj: 35-021