Birački spisak

Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove

Odsek za izborna prava, poslove pisarnice i arhive

 

Poslovi biračkog spiska – kancelarija 96 (treći sprat) i šalter 4 (prizemlje)

Radno vreme sa strankama: radnim danom 7.30-15.30.

Telefon za informacije: 3778-465; 3778-453

 

Napomena:

Moguć je uvid lično ili putem telefona 3778-465, 3778-453, kao i na Internet stranici https://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal

 

 

Upis, brisanje, izmena, dopuna i ispravka u biračkom spisku

Potrebna dokumentacija (u zavisnosti od osnova za traženu promenu):

 

– Zahtev

– Fotokopija lične karte

– Važeća lična karta na uvid

– Izvod iz odgovarajuće matične knjige

 

Obrasci se mogu uzeti na šalteru 4, u prizemlju ili preuzeti ovde  

ZAHTEV ZA  UPIS U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

ZAHTEV ZA  UPIS PROMENE PODATAKA U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

 

Popunjeni zahtevi  se predaju na šalteru 1 i 2, u prizemlju, u toku radnog vremena od 7.30-15.30.

Predmeti se rešavaju u kancelariji 96 i šalteru broj 4.

 

 

Uverenje o upisu u birački spisak

Potrebna dokumentacija

 

–  Zahtev

–  Važeća lična karta

– Fotokopija lične karte

– Dokaz o uplaćenoj taksi

 

Obrasci se mogu uzeti na šalteru 4, u prizemlju ili preuzeti ovde

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O UPISU U BIRAČKI SPISAK

 

Popunjeni zahtevi  se predaju na šalteru 1 i 2, u prizemlju, u toku radnog vremena od 7.30-15.30.

Po zahtevu se rešava u kancelariji 96.

 

Republička administrativna taksa:  310,00 dinara (zahtev)

310,00 dinara (uverenje)

Uplatni račun: 840-742221843-57 (zahtev)

Uplatni račun: 840-742221843-57 (uverenje)

Broj modela: 97

Poziv na broj: 35-021