Бирачки списак

 
Одељење за општу управу и скупштинске послове
Одсек за изборна права, послове писарнице и архиве
 
Потребна документација:
Лична карта или било који документ са ЈМБГ
 
Место решавања предмета: канцеларија 95 (трећи спрат) или шалтер 12 (приземље)
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Напомена:
Могућ је увид лично или путем телефона 3778-532, 3778-465, као и на Интернет сајту http://195.222.98.78/javniportal
 
Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка
Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):
– Захтев
– Фотокопија личне карте
– Важећа лична карта на увид
– Извод из одговарајуће матичне књиге
 
Место набавке обрасца: шалтер 1, 2 или 12 или преузмите овде PDF
 
Место предаје обрасца: шалтери 1 и 2
Место решавања предмета: канцеларија 95, шалтер 12
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) може се поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.
 
Уверење о упису у бирачки списак
Потребна документација:
– Захтев
– Лична карта или ЈМБГ
– Доказ о уплаћеној такси
 
Место набавке обрасца: шалтер 12 или преузмите овде PDF
 
Место предаје обрасца: шалтери 1, 2, 12
Место решавања предмета: канцеларија 95, шалтер 12
 
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 3778-532, 3778-465
 
Републичка административна такса: 610 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 35-021
 
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1 и 2 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.