СВЕ О ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

28. април 2021.

Град Београд, као јединица локалне самоуправе може да конкурише на Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе.

Градске општине, међу којима је и ГО Земун не могу да буду део овог Програма.

 

У надлежности Града Београда, након потписивања Уговора са Министарством рударства и енергетике је да путем јавних позива бира извођаче радова (привредне субјекте) и крајње кориснике (физичка лица). Такође Град ће формирати Комисију за избор крајњих корисника, као и посебну Комисију за излазак на терен и утврђивање изведених радова.

 

Стамбени објекти који могу бити предмет суфинансирања путем овог Пилот пројекта треба да буду саграђени у складу са законом који је важио у моменту њихове изградње.

Потребно је да је објекат уписан према земљишним књигама тј. изграђен пре доношења Закона о планирању и  изградњи, или саграђен у складу са грађевинском дозволом (није обавезна употребна дозвола), или легализован у складу са Законом о озакоњењу.

За суфинансирање радова могу да конкуришу сви грађани, као и стамбене заједнице.

 

Структура трошкова је троделна и то: 50 % радова финансирају домаћинства,

25 % радова финансира Министарство РЕ – Управа за енергетску ефикасност, бесповратно и 25 % радова финансирају јединице локалне самоуправе – Град Београд, бесповратно.

 

Трошкове израде потребне документације за пријаву сноси власник објекта и није део финансијске подршке пројекта.

Очекује се даће јавни позив за грађане бити расписан почетком јула месеца.

 

У току је припрема уговора са банкама о повољном кредитирању, тако да ће у наредном циклусу, који се планира крајем године, а најкасније почетком 2022. грађани средства моћи да добију из кредита.

 

Можете конкурисати за:

 

Замену спољних прозора и врата

Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница, зидова, подова…

Уградњу новог извора топлоте који као гориво користи:

Набавку котла на дрвну биомасу (пелет, брикет, сечка, пиролизу дрвета) – природан гас – течни нафтни гас  (Котао за гас може да се финансира, али не и прикључак)

Уградњу топлотне пумпе

Замену постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач простора или комбиновани грејач),

Уградњу топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

Уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи,

Опремање радијатора са термостатским вентилима и осталом неопходном арматуром,

Опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

Замену постојећих и уградња нових ефикасних уређаја за климатизацију,

Замену постојећих или уградњом нових система за вентилацију са рекуперацијом топлоте;

Уградњу соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.