РАДОВИ У НОВОГРАДСКОЈ

25. мај 2021.

У току су радови на реконструкција Новоградске улице, и у периоду до 16. јуна, за саобраћај ће по фазама бити затворена саобраћајница на потезу од Инжињера Атанацковића до Добановачке улице.

Радови обухватају реконструкцију коловоза и тротоара са постављањем нове хидротехничке инфраструктуре у дужини од 227 метара на делу од Добановачке до Цара Душана. Водоводна мрежа се реконструише у дужини од 231 метар повећањем пречника цеви, док ће кишна канализација бити изграђена у дужини од 191 метар.

На делу од Улице инжењера Атанацковића до Добановачке гради се фекалана канализација дужине 136 метара.

У претходном периоду деловањем воде на коловозну конструкцију и лесне слојеве у подтлу саобраћајнице, као и на лесне слојеве у околном терену, дошло је до неуједначених промена физичко-механичких својстава тла, што је довело до оштећења саобраћајнице. Изградњом нове инфраструктуре у Добровољачкој, Добановачкој и Новоградској улици спречиће се натапање околног земљишта водама различитог порекла, чиме ће се стабилизовати терен на овој локацији.