РАДОВИ У АКАДЕМСКОЈ УЛИЦИ

07. јул 2022.

У току су радови на на изградњи секундарне канализационе мреже у Академској улици, која је затворена за саобраћај, од раскрснице са улицама Авијатичарски трг до раскрснице са Штросмајеровом, и то по фазама до 8. августа.

Пројектом изградње канализационе мреже у Старом језгру Земуна, обухваћено је 30 улица са 6,5 километара нове канализационе мреже.

Ради се кишна канализација, дужине 5.280 метара, док ће одводи за отпадне воде бити у дужини од 1.165 метара, како би се обезбедило прикључење корисника на градску канализациону мрежу.