РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА ТЕКУ ПО ПЛАНУ

04. фебруар 2022.

Прва фаза радова на замени електромреже и постављању нових водова за телекомуникацију, изградњи кишне и фекaлне канализације са колектором, замени водовода и цевовода, као и комплетне реконструкције и проширења саобраћајнице, паркинга и тротоара на делу Улице Кеј ослобођења од Стевана Марковића до Марка Николића приводе се крају, а сада следи постављање асфалта.

Радови се истовремено изводе на потезу од Његошеве улице до краја Кеја и теку по плану.

Радови на реконструкцији Улице кеј ослобођења почели су крајем октобра прошле године, а рок за завршетак радова је 240 дана.