РАДИОНИЦА „ТРЕНИНГ ЗА ЛОКАЛНЕ ИНФО ЦЕНТРЕ“

10. јун 2013.

Од 29-31 маја 2013. године, у Хотелу Москва, Канцеларија за локални економски развој Градске општине Земун, присуствовала је радионици „ Тренинг за локалне инфо центре за иновације“.

Радионица је одржана на тему улога локалних инфо центара за иновације који треба да буду места на којима мала и средња предузећа могу да добију корисне информације како да унапреде своје иновативно пословање. Ови центри ће бити основани уз подршку Програма интегрисане подршке иновацијама са циљем да побољшају трансфер информација, знања и технологија ка малим и средњим предузећима. Локални инфо центри ће блиско сарађивати међусобно, као и са Европском мрежом предузетника у Србији и националном мрежом технолошких брокера. Ова радионица је одржана уз подршку програма интегрисане подршке иновацијама ИИСП.

Следећа радионица је заказана за 11-13 јун 2013. године у Хотелу Москва.

 

2013-05-29 15.32.44