Projekti

Tenderska Komisija za nabavku dobara-građevinskog materijala sa isporukom korisnicima pomoći građevinskog materijala po partijama za potrebe realizacije projekta „Pomoć u građevinskom materijalau za izbeglice i IRL na teritoriji gradske opštine Zemun“, oglašava Tendersku dokumentaciju za prikupljanje ponuda u lokalnom otvorenom postupku, po proceduri „PRAG 2012 koji finansira Delegacija EU u Republici Srbiji u okviru IPA Programa“.

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE

LOCAL PUBLICATION

LETTER OF INVITATION TO TENDER

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

DRAFT CONTRACT

SPECIAL CONDITIONS

ANNEX I : GENERAL CONDITIONS

ANNEX II + III : TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER

ANNEX IV : Budget breakdown

ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID

EVALUATION GRID

TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT

FINANCIAL IDENTIFICATION

LEGAL ENTITIES