ПРОМЕНА ТРАСА ЛИНИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ТОКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

08. март 2021.

Током извођења радова на изградњи секундарне кишне канализационе мреже у Улици Теодора Херцла у Земуну, од 9. марта до 22. априла доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

Радови ће се изводити по фазама, те ће се у првој фази изводити радови који подразумевају потпуно затварање Улице Теодора Херцла, на делу од Улице Тошин бунар до Новоградске улице, као и раскрснице улица Теодора Херцла, Новоградске и Првомајске. У другој фази изводиће се радови који подразумевају потпуно затварање Улице Теодора Херцла, на делу од Улице Тошин бунар до Новоградске улице.

Током извођења обе фазе радова, возила са линије 15 саобраћаће у оба смера Вртларском, Сенским тргом, Угриновачком, Горњоградском, Првомајском и даље редовно.

Возила са линија 18 и 78 ће у оба смера саобраћати улицама Тошиним бунаром, Сенским тргом, Угриновачком, Горњоградском, Првомајском и даље редовно.

Возила ће на измењеном делу траса користити сва постојећа стајалишта, осим стајалишта ”Прилаз” у Ивићевој улици, као и новоуспостављена стајалишта: у смеру према Првомајској стајалиште ”Горњоградска 1” на позицији ЕДБ стуба који се налази око 40 метара после раскрснице са Угриновачком, а у смеру према граду стајалиште ”Првомајска 1” у Горњоградској, на позицији ЕДБ стуба који се налази око 40 метара после раскрснице са Првомајском улицом.