ПРОДУЖЕН ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ

07. октобар 2022.

Градска општина Земун донела је Одлуку да продужи Јавни конкурс за спровођење мера енергетске санације, коме је рок за пријаву истекао 7. октобра 2022. године, а због великог интересовања грађана који нису на време прикупили потребну документацију.

До наведеног рока у општину је пристигло око 100 пријава и процењује се да, с обзиром на висину обезбеђених средстава, још неколико десетина домаћинстава може да добије субвенције до утрошка средстава, а заинтересовани се могу пријавити до 21. октобра. 2022. године.

Градска општина Земун и Министарство рударства и енергетике издвојили су 30 милиона динара за субвенционисање мера енергетске санације на подручју општине Земун, од чега је 29 милиона издвојено за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда – на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне воде на територији ГО Земун за 2022. годину.

Субвенционише се највише 50 одсто од укупне вредности инвестиције, односно до утврђене највише вредности за сваку појединачну меру.

Потребна документација и мере енергетске ефикасности које се субвенционишу могу се видети на линку http://zemun.rs/energetska-efikasnost/.

Пријавни формулар са неопходном документацијом се предаје лично на писарници Општинске управе Градске општине Земун, или  препоручено поштом на адресу Градске општине Земун (Магистратски трг број 1).

Све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса могу се добити на бројеве телефона: 011/2197985, 011/3778413, 011/3778554 .