ПРИЈАВА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ОМЛАДИНСКИ САМИТ

Фондација за младе – Проф. др Даница Грујичић, уз подршку државних институција од

 1. до 31. октобра 2022. године, по први пут, организује Међународни омладински самит на Златибору.

 

На Самиту ће се окупити око 2000 најбољих студента из земље и региона, који ће учествовати у 18 панел дискусија на различите теме.

 

Градска општина Земун у жељи да награди рад, знање, преданост науци и визије младих људи,  обезбедила је неопходна средства за одлазак и боравак 50 најбољих студената из Београда на овај Самит.

 

Позивамо све студенте који испуњавају услове да се пријаве и буду део овог јединственог догађаја који је посвећен младима.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР СТУДЕНАТА

 

Право учешћа на конкурсу за избор 50 најбољих студената из Београда имају студенти који:

 

– студирају на територији Републике Србије

– Право учешћа на Јавном позиву имају студенти државних и приватних факултета, али ће приоритет у избору имати студенти државних факултета и са већом просечном оценом.

– имају положена минимум четири испита

– имају просек оцене изнад осам (8)

– имају пребивалиште или боравиште на територији Београда

 

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњену пријаву са потребном документацијом (доказ о пребивалишту/боравишту студента на територији ГО Земун, потврда факултета о просечној оцени током студија), потребно је доставити најкасније до 20. септембра 2022. године.

Адреса на коју се подноси пријава:  Документација се предаје електронски, путем апликације ”ПРИЈАВА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ОМЛАДИНСКИ САМИТ” која се налази  на сајту ГО Земун www.zemun.rs или на шалтеру бр. 1 на писарници Градске општине Земун, Магистратски трг број 1.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима Јавног позива неће бити разматране.

За додатне информације се можете обратити лично у Одељењу за друштвене делатности, протокол и информисање Градске општине Земун, Магистратски трг број 1, 

Лица која су задужена за давање обавештења о Јавном позиву:

Ивана Џавић, телефон 011/3778-582 

Драган Протић, телефон 062/8018-890

 

 


   

   

  ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

   

  НАПОМЕНА: Тражена документа користе се искључиво у сврху утврђивања испуњености услова Јавног позива  и у другу сврху се не могу користити, ни објављивати