ППБОП-У-3/17

09. август 2017.

Број јавне набавке ППБОП-У-3/17.
Одржавање и надоградња софтверског пакета Хермес.

 
Oбавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавешење о закљученом уговору