ППБОП-Д-7/17

02. јануар 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-7/17
Набавка часописа „Саветник-часопис за буџетски систем“ и електронско одржавање модула „Саветник-Трезор“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору