ППБОП-Д-5/17

20. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-5/17
Набавка добара – набавка часописа „Ревизор финансијаки“, „Буџет“, „Правник“, „Директор“, „ИПЦ финансије“ и „ИПЦ јавне набавке“

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговору

Обавештење о закљученом уговору