ППБОП-Д-4/17

11. октобар 2017.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-4/17
Набавка добара – набавка часописа „Информатор“ и „ПДВ

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору