ПОМОЋ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

08. јун 2012.

Поводом реализације шестомесечног јавног рада под називом „Унапређење рада услужног центра ГО Земун отварањем инфо пулта за особе са сензорским инвалидитетом“ са евиденције Националне службе за запошљавање ангажована су два лица са инвалидитетом. Циљ јавног рада јесте да ангажована лица радом на инфо пулту омогуће или олакшају комуникацију особама оштећеног вида или слуха, тако што ће им давати информације о пословима који се обављају у општинским одељењима и службама.

Да планирана обука ангажованих лица у трајању од месец дана тече по плану уверио се и стручни тим из Националне службе за запошљавање који је 8. јуна 2012. године  посетио општину Земун.

У току трајања јавног рада све особе са сензорским инвалидитетом добиће адекватну помоћ током попуњавања захтева, копирања и оверавања докумената у општини Земун. Уколико је то потребно, ангажована лица ће отпратити странку до одговарајућег одељења или службе, помоћи јој у прикупљању документације која се налази у општини Земун, пружити помоћ приликом заказивања пријема у стручној служби или помоћи у комуницирању са запосленима у ГО Земун.

Значај овог јавног рада огледа се у пружању једнаких могућности за све грађане током задовољења својих потреба кроз реализацију услуга које пружа општина Земун.

 

DSCN3126