ПОДРШКА СТУДЕНТУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

15. април 2011.

15.04.2011

 

Заједница организација студената екологије и заштите животне средине обратила се општини Земун за финансијску помоћ, како би Марко Богуновић био део  Међународних сусрета студената екологије.

Манифестација, која се одржава у Будви од 8. до 13. маја 2011. године, осмишљена је као допринос високом образовању из области заштите животне средине, са циљем да се студенти додатно едукују, уче тимском раду, развијају еколошку свест и да се понашају у складу са принципима одрживог развоја.

Решење о ангажовању средстава студенту Географског факултета Марку Богуновићу уручио је члан Већа општине Земун Славко Дошеновић.

foto Marko Bogunovic