ОП-Р-10/15

30. новембар 2015.

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – Одржавање пословне зграде и пословног простора – Регионални центар за таленте, по партијама– Партија 2 , Број јавне набавке ОП-Р-10/15.

Конкурсна документација за јавну набавку радова – Одржавање пословне зграде и пословног простора – Регионални центар за таленте, по партијама– Партија 2 , Број јавне набавке ОП-Р-10/15.
Позив за подношење понуда
КД

Измена 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2