Veće gradske opštine Zemun

 
 
 
 
Dejan Matic

      GAVRILO KOVAČEVIĆ

 

      Rođen: 01.02.1969. godine

 

      SSS, hemijski tehničar

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: gavrilo.kovacevic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      VLADIMIR KOSTIĆ

 

      Rođen: 06.06.1979. godine

 

      SSS, apsolvent

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: vladimir.kostic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      DRAGAN MATIJEVIĆ

 

      Rođen: 18.05.1968. godine

 

      VSS, mašinski inženjer specijalista

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: dragan.matijevic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      STEVAN RODIĆ

 

      Rođen: 07.02.1964. godine

 

      VSS, dipl. menadžer

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: stevan.rodic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      ŽELJKO KORICA

 

      Rođen: 21.11.1959. godine

 

      VSS, dipl. ing. specijalista grafičke tehnologije

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: zeljko.korica@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      VLADIMIR STOJKOVIĆ

 

      Rođen: 07.04.1980. godine

 

      VSS, dipl. menadžer

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: vladimir.stojkovic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      PREDRAG JEVREMOVIĆ

 

      Rođen: 23.10.1980. godine

 

      VSS, dipl. ekonomista

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: predrag.jevremovic@zemun.rs

 
 
 
 
Dejan Matic

      ŽARKO DRONJAK

 

      Rođen: 28.09.1987. godine

 

      VSS, dipl. politikolog

 

      Tel.: 3778 – 439

 

      E-mail: zarko.dronjak@zemun.rs

 
 
 
 

Dejan Matic

      ZORAN BORJAN

 

      Rođen: 29.1.1996. godine

 

      Student Evropskog Univerziteta za biznis i marketing

 

      Tel.: 3778-439

 

      E-mail: zoran.borjan@zemun.rs