ОПШТИНА СУФИНАНСИРА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

26. мај 2022.

Стамбене заједнице које су испуниле све услове Јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде на подручју Градске општине Земун у 2021. године кренуле су са реализацијом радова. Од укупно 80 стамбених заједница са територије општине Земун 21 је радове привело крају.

 

Све стамбене заједнице које ће добити потребна средства из буџета ГО Земун, а која неће бити виша од 240 хиљаде динара са ПДВ-ом по једном пројекту испуниле су строге услове конкурса, а то су: да су пројектом са којим конкуришу обухваћене активности дефинисане конкурсом, да се пројектовани радови изводе у складу са Законом о планирању и изградњи, да је учесник конкурса обезбедио средства потребна за учешће на конкурсу у износу од најмање десет одсто процењене вредности пројекта са ПДВ-ом, да је учесник конкурса сагласан да финансира евентуалне додатне трошкове и да активности за које се траже средства по овом конкурсу нису финансирана од стране другог буџетског корисника.

 

У Охридској улици 7 је замењена столарија у заједничким просторијама, као и врата која излазе на балкон. Нова улазна алуминијумска врата су постаљена у Првомајској 22, а замењена су и врата која излазе на дворишни део објекта. Улазна врата су замењена и у стамбеним објектима у Златиборској 8, Фрање Крча 63, Милана Узелца 23, Добровољних ватрогасаца 3, Тршћанској 17, Филипа Вишњића 39, на Карађорђевом тргу 8, у Јована Миодраговића 5, Охридској 9, Пере Косорића 10 и 12 и Емилије Јакшић 24. У Дринској улици 3 замењени су олуци, док су поједине стамбене заједнице замениле противпожарне апарате и видео надзор.

 

Градска општина Земун преузела је обавезу да суфинансира највише до 90 одсто од укупне цене радова приликом замене олука, улазних врата, интерфона, подних облога, поштанских сандучића, расвете, молерско-фарбарских радова, набавке противпожарних апарата, увођења видео надзора и других радова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности.