ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

29. септембар 2020.

У понедељак, 28. септембра 2020. године одржана је 3. седница Скупштине Градске општине Земун.

На почетку заседања одборници су усвојили извештај Комисије за административна и мандатна питања са предлогом Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Земун.

Одборници су усвојили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2019. годину, а затим је усвојен и извештај о извршењу буџета Градске општине Земун за период од 1. јануара до 30. јуна 2020. године.

Такође, усвојен је предлог Закључка о усвајању извештаја о реализацији програма и пројеката у области културе, изградње, обнове и и одржавања верских објеката, програма и пројеката удружења финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Земун у 2019. години, као и предлог за промену Статута Градске општине Земун и предлог Закључка о приступању промени Статута Градске општине Земун.

У даљем раду, одборници су усвојили предлог Решења о образовању сталних радних тела (савета и комисија) Скупштине градске општине Земун. Одборници су усвојили предлог Решења о разрешењу заменика главног и одговорног уредника ”Земунских новина”, предлог Решења о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун, као и предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину Јавног предузећа пословни центар Земун.

Седници Скупштине је присуствовао председник Градске општине Земун Гаврило Ковачевић који је одговарао на питања одборника у вези са плановима развоја општине, као и у вези са конкретним решењима која се односе на комуналне и инфраструктурне пројекте у свим земунским насељима. На крају заседања председник Скупштине ГО Земун Мирослав Гајић захвалио се одборницима на конструктивним дискусијама што свакако доприноси креирању политике просперитетнијег Земуна.