ОДРЖАНА 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

26. октобар 2015.

 
У петак, 23. октобра 2015. године одржана је 25. седница Скупштине градске општине Земун.
 
Скупштина је прихватила Извештај Комисије за административна и мандатна питања и потврдила мандат новим одборницима – Самиру Пајазитовићу и Недељку Шкорићу.
 
Одборници су донели осам Одлука о додели повеље за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна: др Миливоју Мишовићу – у области науке, прим. др Томиславу Стефановићу – у области здравства, Салиму Горанцу – у области образовања, Николи Рагужу – у области привреде, Радомиру Путнику – у области културе, Николици Недељковићу – у области хуманитарног рада, Жељку Шашићу – у области музичке уметности и Ивану Родићу – у области спорта. Такође, Скупштина је једногласно одлучила да се Одлука о додели повеље о јавном признању са медаљом – Почасни грађанин Земуна додели глумачком пару – Бранки Пујић и Драгану Јовановићу, а Одлука о додели повеље о пријатељству са кључем Земуна Музичкој школи „Коста Манојловић“.
 
У наставку седнице усвојен је Извештај о извршењу буџета градске општине Земун за период од 01.01. до 30.09.2015. године, а донета су и следећа решења: о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета, о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана Комисије, и о разрешењу члана Комисије за образовање, културу и физичку културу.
 
На крају заседања, одборници су донели Закључак о давању мишљења на Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине VIII и XI, општине Земун, Сурчин и Нови Београд и на Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине VII, IX и X, општине Земун и Нови Београд.
 
foto skupstina naslovna
 
foto 1 skupstina
 
foto 2 skupstina