ОБАВЕШТЕЊЕ

29. март 2016.

 
Председник градске општине Земун је донео одлуке о избору програма и пројеката удружења, спортских програма и пројеката, и програма и пројеката у области културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2016. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 09. фебруара 2016. године:
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број 06-196/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 24.03.2016. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број 06-195/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 26.03.2016. године
 
Одлука о финансирању и суфинансирању спортских програма и пројеката, број 06-192/2016 од 04.03.2016. године – одлука коначна 24.03.2016. године
 

ГРАДСКA ОПШТИНA ЗЕМУН

 
grb