ОБАВЕЗА ИНТОНИРАЊА ”ХИМНЕ БЕОГРАДУ”

22. јун 2021.

Песма града Београда је ”Химна Београду” за коју је текст написао Танасије Младеновић, а музику Миховил Логар. Овакву Одлуку о песми града Београда усвојили су одборници Скупштине града Београда на седници одржаној 9. јуна, а објављена је наредног дана у ”Службеном листу града Београда” бр. 40/21 и ступила је на снагу осам дана по објављивању.

У допису који је из кабинета заменика градоначелника упућен свим органима града Београда и градских општина налаже се да исти, као и предузећа, установе и остале организације чији је оснивач Град, односно градска општина обавезно и у складу са Одлуком о песми града Београда обезбеде да се приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација интонира ”Химна Београду”. Обавеза важи и за образовне и остале установе на подручју сваке градске општине у свим свечаним приликама.

Почетком јула Центар београдских фестивала ће обезбедити аудио верзију градске химне, а Одлука о песми града Београда прецизно прописује у којим приликама и на који начин се Химна Београду може изводити.