НОВИ КОНЦЕПТ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

15. новембар 2011.

Координатор Канцеларије за развојне пројекте Градске општине Земун Предраг Ђурђев учествовао је 2. новембра 2011. године на конференцији „Јавно-приватна партнерства у Србији – од теорије до праксе“. Организатори ове конференције која се одржава у оквиру Међународног конгреса о некретнинама „БелРе“ су Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), „USAID  Пројекат за боље услове пословања“ и Aдвокатска канцеларија „Карановић – Николић“.

Конференцији су присуствовали домаћи привредници, представници Владе Републике Србије и локалних самоуправа.

На конференцији је речено да се највећи ЈПП пројекти реализују у области енергетике, зелене економије и транспорта. Задатак стручњака је да у наредном периоду пронађу нове моделе за ефикасније смањење ризика инвестирања кроз примену начела „корисник плаћа“. Такође, потребно је утврдити и нове облике финансирања инфраструктурних пројеката. Јавно-приватна партнерства омогућиће унапређење потенцијала Србије мобилисањем домаћег приватног капитала. Примера ради, улагањем у изградњу путне инфраструктуре корист је вишеструка. ЈПП може да обезбедити и поврат трошкова и велику корист за грађане. Србија би требало да се усмери ка привлачењу ЈПП, јер нуди стабилно макреоконосмко окружење, порука је са ове конференције.

И поред  квалитетне презентације  и истицања значаја доношења Закона о јавно-приватном партнерству, учесници конгреса нису имали одговор на питање Предрага Ђурђева какве су законске мере и контроле предвиђене у смислу санкционисања несавесних концесионара који имају потписан уговор са локалном самоуправом, а непоштују рокове, немају гантрограм и својом активношћу смањују квалитет дистрибутивног система.

 

BANER LERa