НОВИ ИЗГЛЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ПЕТАР КОЧИЋ”

06. август 2020.

У оквиру пројекта уређења школа Град Београд – Секретаријат за образовање и дечју заштиту издвојио је средства за уређење Основе школе ”Петар Кочић” у Првомајској улици где је урађена комплетна реконструкција фасаде. У оквиру овог пројекта урађена је комплетна фасада на пет школа и за ту сврху Град Београд је издвојио 67,8 милиона динара.
Основна школа ”Петар Кочић” једна је од најстаријих школа, не само у Земуну, већ и у Србији. Њени почеци сежу у давну 1880. годину.

Школа је у почетку радила при католичкој цркви у овом делу Земуна званом Франстал, који су почетком 19. века, после слабљења турског утицаја на овим просторима,

населили Немци,

Кроз своју дугу историју школа је мењала имена од: ”Немачка основна школа” при оснивању 1880, школа ”Краљица Марија” након Првог светског рата, ”Школа бр.37” и ”Осмолетка бр.14” непосредно после Другог светског рата. Од 1952. године добија назив Осмогодишња школа ”Петар Кочић”.