Начелник Управе ГО Земун

Наташа Ђукић, начелник Управе градске општине Земун

Рођена 27. септембра 1982. године

Дипломирани правник

I спрат, канцеларија бр. 55

Тел: 011 3778 404, 3778 424

Факс: 3778 594

E-mail: nacelnikuprave@zemun.rs