МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ ЗА МЛАДЕ

10. август 2023.

Начелница Управе Градске општине Земун Тијана Бакић са министром туризма и омладине Хусеином Мемићем потписала је 9. августа уговор о реализацији пројекта ”Јачање дигиталних вештина код младих”.

 

Циљ овог пројекта је да се унапреди живот младих спровођењем омладинске политике на локалном нивоу, и усмерен је на развијање механизама који поспешују предузетништво и запосленост младих.

 

Други важан аспект пројекта је опремање и реновирање омладинских клубова и канцеларија и израда стратешких докумената из области омладинске политике, као предуслова за омладински активизам и унапређење положаја младих.

 

Министарство туризма и омладине је овога пута за подршку јединицама локалних самоуправа издвојило 62 милиона динара, а Градска општина Земун је добила 1.226.604 динара за спровођење свог пројекта.

 

Градска општина Земун је оформила Канцеларију за младе 2009. године, која као саставни део локалне самоуправе представља мост између институција и младих. 

 

Засебан административни и едукативни простор Канцеларије, у чијем саставу је и галерија, стециште је културног, уметничког и едукативног живота младих Земуна.